Czcionka:

Kontrast:

Przygotowanie do Certyfikacji

Fakt otrzymania certyfikatu jest zwieńczeniem Państwa i naszej pracy. Akredytowana jednostka przeprowadza audyt potwierdzający zgodność procedur z określoną normą.

Pełnienie funkcji IOD

Certyfikat systemu zarządzania jest świadectwem, w którym akredytowana jednostka certyfikacyjna potwierdza, że wdrożony system jest zgodny z wymogami norm ISO oraz norm polskich. Certyfikacja jest procesem wieloetapowym i zwieńcza ona wdrożenie oraz uruchomienie systemu zarządzania.

Certyfikacja systemu zarządzania odbywa się na podstawie wyników uzyskanych w trakcie audytu certyfikacyjnego (poszukiwania dowodów zgodności) prowadzonego przez uprawnionego audytora lub zespół audytowy.

Audyt certyfikacyjny w większości przypadków składa się z dwóch faz, w których najpierw badana jest zgodność dokumentacji systemu zarządzania z normą, a następnie skuteczność ich wdrożenia w organizacji. Certyfikacja może obejmować zarówno całą działalność organizacji jak i wybraną jej część działalności obejmującą wydział lub produkt.
Zaplanowanie zakresu certyfikacji jest jednym z kluczowych elementów wdrożenia i powinno mieć miejsce już na etapie planowania systemu zarządzania. Przyznany certyfikat poświadczający zgodność systemu zarządzania z normą ISO przyznawany jest z reguły na okres 3 lat, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji podczas corocznych audytów nadzoru. Stałą praktyką w Volvox Consulting jest to, że konsultant odpowiadający za wdrożenie systemu na życzenie klienta i za zgodą jednostki certyfikującej jest obecny podczas audytu certyfikacyjnego.

Zasady zarządzania:

 • przywództwo,
 • zaangażowanie pracowników,
 • podejście procesowe,
 • systemowe podejście do zarządzania,
 • ciągłe doskonalenie,
 • podejmowanie decyzji na podstawie faktów,
 • wzajemnie korzystne relacje z dostawcami.

Korzyści z posiadania certyfikatu ISO:

 • Usprawnienie zarządzania, wzrost wydajności procesów biznesowych,
 • Zaufanie i pozytywne postrzeganie organizacji (stabilna, pewna, kompetentna),
 • Wzrost konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych,
 • Zorientowanie na klienta,
 • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania,
 • Wzrost jakości pracy,
 • Wzrost jakości oferowanych produktów i usług,
 • Uporządkowanie dokumentacji,
 • Właściwa komunikacja pomiędzy pracownikami,
 • Możliwość spełniania wymogów pojawiających się w specyfikacjach przetargowych.

Przygotowujemy organizacje do certyfikacji z zakresu norm i standardów:

 • ISO/IEC 27001,
 • ISO/IEC 22301,
 • ISO/IEC 20000,
 • ISO/IEC 9001,
 • TISAX,
 • AQAP,
 • System antykorupcyjny,
 • AEO.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl