Audyt


analizowanie statystyk

Realizujemy usługi audytorskie. To działania, które mają na celu odnalezienie zgodności lub niezgodności pomiędzy normami, przepisami prawa i dokumentacją firmy a stanem faktycznym. Nasi eksperci badają tego rodzaju elementy w dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa danych, również cyfrowych, czy też systemu zarządzania jakością lub kryzysem. Każda z takich kontroli kończy się wystawieniem raportu, w którym zostają wskazane wszystkie odnalezione niezgodności, wymagające poprawy.

 

Rodzaje audytów

W ramach naszej oferty przeprowadzamy audyty:

  • cyberbezpieczeństwa;

  • bezpieczeństwa informacji;

  • systemu antykorupcyjnego;

  • ciągłości działania;

  • stron internetowych według wymagań WCAG 2.1.

Audytorzy w naszej firmie dobrze znają obowiązujące wymogi prawne z wymienionych dziedzin, dlatego klienci korzystający z usługi mogą być pewni, że audyt będzie przeprowadzony rzetelnie, pozwalając w znaczny sposób podnieść bezpieczeństwo organizacji, a także efektywność zarządzania poszczególnymi procesami.

 

Audyt bezpieczeństwa dla NFZ

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa dla NFZ. Nasze działania w tym zakresie są zgodne z wymogami ujętymi w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 68/2022/BBIICD. Obsługujemy w tym zakresie między innymi szpitale, uzdrowiska, centra rehabilitacyjne, a także placówki z opieką psychiatryczną. Audyt bezpieczeństwa jest niezbędny w celu sfinansowania przez NFZ na przykład wdrożenia nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.

 

Audyt cyberbezpieczeństwa – Cyfrowa Gmina i Cyfrowy Powiat

Realizujemy audyty cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina oraz Cyfrowy Powiat. To obowiązkowy punkt do spełnienia w celu uzyskania funduszy na zakup sprzętu IT wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i pakietem szkoleń dla jednostek administracji gmin oraz powiatów. Przeprowadzamy audyty KRI, a także szkolenia dotyczące zasad cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędów oraz innych instytucji samorządowych.

 

Na czym polegają programy Cyfrowa Gmina i Cyfrowy Powiat?

Cyfrowa GminaCyfrowy Powiat to unijne programy mające na celu promowanie i wspieranie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez zwiększanie kompetencji cyfrowych urzędników. Wykorzystanie technologii cyfrowych ma za zadanie z jednej strony usprawnienie obsługi mieszkańców gmin, a z drugiej zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach wsparcia w realizacji założeń programów dla instytucji samorządowych zapewniamy:

  • audyty istniejących rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa;
  • identyfikację i ocenę ryzyk związanych z bezpieczeństwem IT;
  • opracowanie planu działań mających na celu poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa;
  • wdrożenie działań ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego w instytucji;
  • przeprowadzenie szkoleń dla personelu.