Szkolenia


spotkanieNasze szkolenia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów w formie on-line lub stacjonarnie. Materiały przygotowują w taki sposób, aby w możliwie jak najbardziej przystępny sposób przekazać istotne informacje z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych, zarządzania systemem jakości czy też ryzykiem. Oferujemy szkolenia ze znajomości:

  • praktycznych zasad ochrony informacji o identyfikowalnych osobach na podstawie normy ISO 29151;

  • zasad i wytycznych zarządzania ryzykiem na podstawie ISO 31000;

  • planowania informacyjnej ciągłości działania: NIST 800 – 34;

  • systemu zarządzania jakością ISO 9001;

  • zbierania dowodów cyfrowych – norma ISO 27037;

  • analizy ryzyka (ochrony prywatności osób) według normy ISO 29134;

  • bezpieczeństwa informacji ISO 27001;

  • ciągłości działania ISO 22301;

  • praktycznych zasad zabezpieczania informacji na podstawie ISO 27002 lub ISO 27799.

Gwarantujemy, że po naszych szkoleniach twoi pracownicy skutecznie poszerzą swoją wiedzę na temat obowiązujących aktów prawnych oraz norm. Zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną – umiejętność stosowania przepisów w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.