Pełnienie funkcji IOD lub zastępcy IOD


człowiek piszący na klawiaturze laptopaW ramach naszej oferty oferujemy usługę pełnienia funkcji IOD lub zastępcy IOD. Nasi pracownicy zajmują się takimi zadaniami w ponad 200 jednostkach z różnych branż, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Korzystamy z własnego zaplecza techniczno-administracyjnego w celu przeprowadzania testów penetracyjnych oraz badań informatycznych. Co więcej, nasi audytorzy to specjaliści w swojej dziedzinie, którzy dysponują niezbędnym doświadczeniem oraz kwalifikacjami potwierdzonymi certyfikatami. Znają obowiązujące normy, standardy i aktualne przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Naszą usługę oferujemy wszystkim jednostkom, które administrują oraz przetwarzają dane osobowe, będąc organem lub podmiotem publicznym i są głównym podmiotem w danej działalności. Ponadto IOD musi zostać wyznaczony, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych ze szczególnych kategorii na dużą skalę. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

 

Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W ramach outsourcingu IOD lub zastępcy IOD nasi specjaliści zapewniają rzetelne, stałe wsparcie w formie on-line lub na miejscu – w siedzibie firmy klienta. Realizują podstawowe zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do których należy między innymi:

  • współpraca z organem nadzorczym;

  • prowadzenie szkoleń o ochronie danych osobowych dla działu kadr;

  • informowanie o spoczywających obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych i doradzanie w tym zakresie administratorowi, podmiotowi przetwarzającemu oraz pracownikom;

  • współpraca z działem prawnym firmy lub organizacji;

  • opiniowanie i nadzorowanie wdrożonych rozwiązań oraz aktualizacji dokumentacji dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.