Usługi doradcze i wdrożenia


doradca rozmawiający z człowiekiemOferujemy szereg usług doradczych i wdrożeniowych, dzięki którym twoja firma będzie spełniać wszelkie wymogi narzucane przez normy europejskie i krajowe. Między innymi oferujemy pomoc w przygotowaniu do procesu certyfikacji ze standardów:

  • ISO/IEC 27001,

  • ISO/IEC 22301,

  • ISO/IEC 20000,

  • ISO/IEC 9001,

  • TISAX,

  • AQAP,

  • systemu antykorupcyjnego,

  • AEO.

Przeprowadzamy również wdrożenia oraz wsparcia systemu jakości ISO 9001:2008 i zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne w zakresie ochrony danych osobowych, stosowanych technologii informatycznych, jak również zgodności działań z przyjętymi zapisami regulaminów oraz aktów prawnych.

 

Analiza ryzyka

Zajmujemy się wsparciem przedsiębiorstw w zarządzaniu ryzykiem, zarówno tym o efektach pozytywnych, jak i negatywnych. Integrujemy istniejące już procesy z systemem zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Nasi eksperci oceniają, na jakiego rodzaju ryzyka jest narażona jednostka gospodarcza, a następnie zaproponują rozwiązania, których wdrożenie zminimalizuje szanse ich wystąpienia. Ponadto zrobią to w taki sposób, aby organizacja przyjęła aktywny model działania, przewidując samodzielnie możliwe scenariusze oraz metody działania w konkretnych okolicznościach.