Usługi consultingowo-audytowe


czytnik linii papilarnychOferujemy usługi consultingowo-audytowe. Pomagamy firmom oraz jednostkom administracyjnym przystosowywać swoją infrastrukturę teleinformatyczną do wymogów związanych z bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem, a także zarządzaniem jakością. Oferujemy między innymi outsourcing w zakresie pełnienia funkcji:

Przeprowadzamy również audyty, wdrożenia i szkolenia w zakresie RODO, ODO, TISAX, KRI, cyberbezpieczeństwa, testów bezpieczeństwa, a także norm: 27001, 22301, 20000 oraz 9001.

Dokumentacja

Zajmujemy się opracowaniem wzorcowej dokumentacji dla jednostek finansów publicznych pod kątem wymogów Kontroli Zarządczej. Przeprowadzamy cykl szkoleń, które w sposób merytoryczny przygotowują pracowników do późniejszej samodzielnej pracy z tego rodzaju systemem. Wykorzystujemy również rozwiązania, które już funkcjonują w jednostce i dostosowujemy je do aktualnych standardów.

Ochrona danych osobowych

Specjalizujemy się w dziedzinie ochrony danych osobowych w organizacjach sektora publicznego i prywatnego. Oferujemy przeprowadzenie audytów, które wykażą obszary wymagające doskonalenia. Pomagamy również stworzyć długoterminowy plan szkoleń dla pracowników – mogą je poprowadzić nasi wykwalifikowani trenerzy. Na życzenie wspieramy Inspektorów Ochrony Danych Osobowych wyznaczonych w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Cyberbezpieczeństwo

Przeprowadzamy także testy penetracyjne, czyli kontrolowane ataki hakerskie umożliwiające wykrycie luk w zabezpieczeniach infrastruktury teleinformatycznej w firmach i jednostkach administracji publicznej. W efekcie istnieje szansa na skuteczną poprawę odnalezionych niedociągnięć – aktualizację oprogramowania lub wymianę sprzętu.