Czcionka:

Kontrast:

Szkolenia

Szkolenia są prowadzone on-site i on-line przez certyfikowanych trenerów z takich zakresów jak: RODO, Krajowe Ramy Interoperacyjności, analiza ryzyka, ciągłość działania, działania antykorupcyjne, zarządzanie usługami IT, AEO, TISAX oraz normy: ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001.

szkolenia warsztaty