Czcionka:

Kontrast:

Audyt Stron Internetowych zgodnie z WCAG 2.1

Dostępność cyfrowa oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA określonymi w tabeli załączonej do ustawy. Wymagania te pokrywają się z pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2.

Ustawowo wymagane jest zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych co oznacza spełnienie zasad Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). Zgodnie z nimi podstawą jest dążenie do spełnienia czterech podstawowych kryteriów, zgodnie z którymi osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności będą mogły dotrzeć do prezentowanych treści.

Ustawa mówi o czterech kryteriach:

 • Funkcjonalność – czyli wymaganie, by prezentowana informacja była w pełni dostępna zarówno za pomocą klasycznych metod, ale również odczytywana w całości za pomocą możliwie najszerszej liczby narzędzi wspomagających;
 • Kompatybilność – czyli sposób prezentowania informacji powinien być zaprojektowany i wykonany tak, by umożliwiał współpracę z maksymalnie dużą gamą terminali użytkownika i narzędzi wspierających;
 • Postrzegalność – czyli prezentowanie informacji w sposób umożliwiający ich postrzeganie za pomocą różnych zmysłów;
 • Zrozumiałość – czyli zapewnienie, aby wszelkie prezentowane informacje, jak i sposób dotarcia do nich, były zrozumiałe dla każdego użytkownika.

Cel badania:
Sprawdzenie pod kątem dostępności strony www dla użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

 • z dysfunkcjami narządu wzroku;
 • z dysfunkcjami narządu słuchu;
 • z dysfunkcjami narządów: wzroku i słuchu;
 • z dysfunkcjami narządu ruchu;
 • dla osób mających trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu treści.

Metodologia
Badanie techniczne wykonywane z użyciem m.in. części następujących narzędzi:

 • SortSite Web Site Testing Tool,
 • JAWS,
 • IVONA,
 • Espeak,
 • Voice Over,
 • Window-Eyes,
 • Hal,
 • SuperNova Proffesional.

Badanie wykonywane przy użyciu najpopularniejszych przeglądarek internetowych dla systemów desktop: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari oraz systemów mobilnych: Safari (system iOS – iPhone, iPad), Gecko, Mozilla 5.0 (Android, BlackBerry), IE MObile (WindowsPhone), z uwzględnieniem obsługi przez syntezatory mowy JAWS, IVONA, Espeak czytniki treści JAWS, Window-Eyes, HAL, Voice Over oraz urządzenia wejścia wyjścia.

 

Kto musi dostosować się do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?
Głównie jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50%. Wymagania muszą stosować również te organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl