Czcionka:

Kontrast:

Audyt

Przez audyt organizacji rozumie się proces uzyskiwania dowodów zgodności pomiędzy normami i przepisami prawa, dokumentacją organizacji oraz stanem faktycznie prowadzonych działań.