Czcionka:

Kontrast:

IOD w oświacie

Obecnie obsługujemy ponad 75 placówek oświatowych a także jednostki, które je prowadzą, jak np. gminne zakłady placówek oświatowych.

Należy pamiętać, że w obsługiwanych jednostkach nie pracujemy tylko na przepisach RODO. Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych odbywa się również na podstawie przepisów prawa oświatowego, Krajowych Ramach Interoperacyjności, ustawy o systemie oświaty, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, karcie nauczyciela, kodeksie pracy itd.

Będąc inspektorami w takich jednostkach musimy znać zapisy a także śledzić aktualizację obowiązujących przepisów. Niejednokrotnie powiadamiamy jednostki o zmianach w przepisach, podpowiadamy jak rozwiązać daną sprawę czy jak przygotować się do nadchodzących zmian.

Jak to wygląda w praktyce?

Po podpisanej umowie na obsługę spotykamy się z Administratorem Danych. Po wnikliwym wywiadzie dotyczącym sytuacji i wyglądu jednostki pomagamy Administratorom w przygotowaniu dokumentacji dostosowanej do potrzeb placówki. W miarę zmieniających się przepisów pomagamy również zaktualizować dokumentację. Nasi informatycy przeprowadzają również na początku współpracy testy penetracyjne jednostki, których wyniki wraz z rekomendacjami audytorów są przedstawiane Administratorowi Danych.

W szkołach, przedszkolach i żłobkach prowadzimy szkolenia roczne pracowników a także szkolenia wstępne dla nowych.

Co roku jednostka obsługiwana poddawana jest również przeglądom i rocznym audytom RODO i przepisów dodatkowych. Raport ze sprawdzenia wraz z rekomendacjami przedstawiany jest Administratorowi Danych.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl