Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Zarządzanie ryzykiem
USTANOWIENIE KONTEKSTU
IDENTYFIKACJA RYZYKA
ANALIZA RYZYKA
OCENA RYZYKA
SZACOWANIE RYZYKA
POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM
Każda organizacja, aby osiągnąć  planowane rezultaty  podejmuje  ryzyko z tym związane. Z tym ryzykiem związane są szanse na osiągnięcie sukcesu jak i porażki. Podejmowane decyzje operacyjne zawsze są obarczone ryzykiem. Ryzyko ma szczególny  wymiar gdy dotyczy  środków finansowych . Metodyka jaką stosujemy  obejmuje integrację  zarządzania ryzykiem z istniejącymi procesami a to pozwala nam określić jakie zdarzenia mogą wpłynąć na funkcjonowanie organizacji i czy to będzie wpływ pozytywny czy negatywny. Prawidłowe podejście do zarządzania ryzykiem zmienia sposób reagowania ze statycznego modelu na model pro aktywny czyli przewidujący możliwe scenariusze i metody działania.
Nasz zespół ekspertów rozpozna  możliwe ryzyka występujące w Państwa organizacji i zaproponuje wprowadzenie odpowiednich mechanizmów minimalizujących skutki występowania.
Ryzyko ? a co to ?

Często mamy problem ze zdefiniowaniem pojęcia jakim jest ryzyko. Otóż najogólniej mówiąc o ryzyku możemy mówić jeżeli z prawdopodobieństwem wystąpienia pewnego zdarzenia połączymy skutek wystąpienia tegoż zdarzenia. I tutaj możemy mieć do czynienia z dwoma grupami ryzyka: zagrożeniami (negatywne czynniki ryzyka) oraz szanse (pozytywne czynniki ryzyka).
Proces zarządzania ryzykiem polega na systematycznym stosowaniu odpowiednich polityk, procedur i praktyk zarządzania do działań w zakresie komunikacji, konsultacji, ustanawiania kontekstu, oraz identyfikowania, analizowania, ewaluacji, postępowania z ryzykiem, monitorowania i przeglądem ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem określa  międzynarodowa normy ISO 31000:2009, oraz polska  norma PN-ISO 31000:2012. Normy te określają skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do szeroko pojętego ryzyka.
Ryzyko możemy definiować w różny sposób z uwagi na zróżnicowane kryteria i tak:
• ze względu na efekt - ryzyko specyficzne, ryzyko systemowe
• ze względu na możliwe rozwiązania - ryzyko czyste, ryzyko spekulacyjne
• ze względu na czas - ryzyko krótkoterminowe, ryzyko długoterminowe
• ze względu na zmiany w otoczeniu i postęp - ryzyko statyczne, ryzyko dynamiczne
• ze względu na miarę skutków  - ryzyko finansowe, ryzyko pozafinansowe
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31