Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Wdrożenie systemu zarządzania jakością

Zakres koniecznych do przeprowadzenia prac ustalany jest indywidualnie dla każdej organizacji. Determinowane jest to jej wielkością, strukturą, stopniem złożoności zachodzących procesów. Oferta wdrożenia SZJ zgodnego z normą ISO 9001:2008 obejmuje cały zakres wymienionych wyżej zadań, czyli:
Główne etapy wdrożenia Systemu Zarządzania Jakoscią
- przygotowanie planu wdrożenia
- realizacja czynności założonych w planie, bieżąca kontrola podjętych działań i ich zaawansowania,
- szkolenie dla kadry zarządzającej oraz szkolenie zespołu wdrożeniowego,
- wyznaczenie i szkolenie kandydatów na audytorów wewnętrznych,
- przeszkolenie pracowników (zależne od stopnia uczestnictwa w systemie jakości),
- prace nad stworzeniem dokumentacji SZJ,
- weryfikacja wdrożenia systemu jakości,
- pierwszy audyt wewnętrzny,
- analiza i szkolenia po wykryciu ewentualnych niezgodności,
- działania korygujące,
- przegląd Systemu Zarządzania Jakością,
- ewentualne przygotowanie do procesu certyfikacji.
Przygotowanie organizacji do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością jest procesem wieloetapowym. Nie istnieje jeden uniwersalny plan wdrożenia SZJ, każdorazowo harmonogram prac jest dostosowywany do rzeczywistych potrzeb i wymogów organizacji. Można jednak określić pewien zakres działań wspólny dla każdej organizacji.
Usługi dodatkowe związane z normą ISO 9001
Audyty wewnętrzne
Audyty wewnętrzne

czytaj więcej . . .
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami

czytaj więcej . . .
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami

czytaj więcej . . .
Wartościowanie stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy

czytaj więcej . . .
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31