Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Czym jest wartościowanie ?

Wartościowanie stanowisk pracy polega na ocenie wartości stanowisk pracy w ramach jednej organizacji.
    Działania takie:
Wartościowanie stanowisk pracy
- dają podstawę do stworzenia zależności pomiędzy poszczególnymi stanowiskami,
- umożliwiają stworzenie spójnego systemu wynagradzania w oparciu o te zależności.
Wynik procesu wartościowania jest mierzalny matematycznie - w postaci liczby i określa wzajemną pozycję pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w organizacji.
Kiedy przeprowadzamy wartościowanie ?

Przed koniecznością przeprowadzenia wartościowania stają organizacje, które chcą osiągnąć następujące cele:
- uporządkowanie hierarchii stanowisk,
- zidentyfikowanie stanowisk kluczowych,
- ustalenie relatywnej wartości każdego stanowiska.

Co z tego będziemy mieli ?

Spójny i sprawiedliwy system zaszeregowań.
Wysokość wynagrodzeń jest funkcją rzeczywistej wartości danego stanowiska.
System płac będzie gwarantował takie samo wynagrodzenie za taką samą pracę
(a jest to wymóg polskiego systemu prawa pracy).
Wzrośnie wśród pracowników poczucie sprawiedliwości i akceptacji Państwa systemu  wynagradzania.
Nasz zespół wdrożeniowy jest w stanie przygotować dla Państwa sprawny i elastyczny system wartościowania stanowisk pracy, dzięki czemu zostaną uporządkowane zależności pracownicze. Płace będą sprawiedliwe i zależne od faktycznie wykonywanej pracy.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31