Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.

Przeprowadzamy audyty organizacji pod względem ochrony danych osobowych, informatycznym (w tym legalności stosowanego oprogramowania) oraz zgodności z przyjętymi standardami regulaminowymi i prawnymi.

czytaj więcej . . .

Świadczymy usługi wdrożenia oraz wsparcia dla systemów jakości opartych na normie ISO 9001:2008, zarówno dla administracji publicznej jak i firm prywatnych.

czytaj więcej . . .

Wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji opartych na normie ISO 27001, oraz wspomagamy organizacje w działaniu już wdrożonych systemów.

czytaj więcej

Organizacje prywatne, publiczne, finansowe wierzą że ich infrastruktura jest w pełni zabezpieczona. Możecie Państwo zlecić naszym specjalistom sprawdzenie czy tak jest w istocie - rzeczywistość wielokrotnie bywa zaskakująca.

czytaj więcej . . .

Przygotowujemy między innymi system dokumentacji spełniających standardy Kontroli Zarządczej z zakresu wspierania zarządzania jednostką finansów. Wdrożenie zawiera cykl szkoleń dla pracowników.

czytaj więcej . . .

Odpowiednia dbałość o sposób przetwarzania i przechowywania jest w chwili obecnej wymogiem prawnym. Dlatego też konieczne jest odpowiednie przeszkolenie personelu oraz wprowadzenie odpowiednich procedur.

czytaj więcej . . .

Nasi inżynierowe dokonają analizy rzeczowej dla potrzeb projektu. Jeżeli zajdzie potrzeba opracują Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz poprowadzą projekt zgodnie ze stndardami PRINCE2.

czytaj więcej . . .

Fakt otzrymania certyfikatu jest zwieńczeniem Państwa i naszej pracy. Akredytowana jednostka przeprowadza audyt potwierdzający zgodność procedur z określną normą.

czytaj więcej . . .

To system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie organizacji. Wydaje się skomplikowane - nie dla nas !

czytaj więcej . . .
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31