Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Szkolenia w Volvox Consulting
Bezpieczeństwo Informacji - PN-ISO/IEC 27001
Od naszych trenerów dowiesz się jak skutecznie zarządzać systemem bezpieczeństwa informacji w organizacji. Szkolenia opierają się o międzynarodową normę ISO 27001, która określa wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, i ciągłym doskonaleniem systemu bezpieczeństwa informacji.
Programy szkoleń pozwalają między innymi na poznanie :
• normy,
• zasad wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji,
• mechanizmów związanych z audytem bezpieczeństwa informacji.
Obsługa i zarządzanie elektroniczną platformą usług administracji publicznej.
W trakcie szkoleń zapoznacie się Państwo jak skutecznie wdrożyć narzędzie jakim jest: elektroniczna platforma usług administracji publicznej. W jaki sposób skutecznie wykorzystywać poszczególne funkcje i możliwości.
W trakcie szkoleń zapoznacie się Państwo między innymi z następującymi tematami:
• platforma ePUAP - założenia sytemu, informacje ogólne, korzyści ze stosowania,
• bezpieczny podpis elektroniczny - rodzaje podpisów, definicja, istota, porównanie,
• profil zaufany ePUAP - podstawy prawne, definicja, zasady funkcjonowania profilu,
• uprawnienia osoby potwierdzającej profil zaufany i administratora podmiotu potwierdzającego.
Ochrona danych osobowych
Tematyka szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych częściowo jest zbieżna ze szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa informacji. Dzieje się tak dlatego, że w jednym i drugim przypadku chronimy informacje. Z tym że w przypadku szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych skupiamy się na uwarunkowaniach prawnych, wymaganiach z nich wypływających, oraz konsekwencjach jakie mogą wyniknąć w przypadku nie stosowania się do wymogów ustawy. Programy szkoleń dopasowujemy do konkretnych potrzeb czy to kadry kierowniczej czy do potrzeb pracowników szeregowych. Często szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych są dopełnieniem, szkoleń związanych z wdrożeniem w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Wartościowanie stanowisk pracy.
• zagadnienia związane ze strategią i polityką wynagradzania w organizacji,
• struktura systemu wynagradzania (płaca zasadnicza,  premiowanie, dodatki płacowe, nagrody),
• analiza stanowiska pracy - wartościowanie pracy.
• wyniki z analizy stanowiska pracy jako element wiedzy kadry zarządzającej.
Nasze szkolenia z zakresu wartościowania stanowisk pracy w dużej mierze skupiają się na praktycznych aspektach procesu. Do podstawowych zagadnień poruszanych w trakcie szkoleń zaliczamy:
Informatyka, techniki informatyczne, obsługa pakietów biurowych
Nasza doświadczona kadra przeprowadzi grupę szkoleniową przez zawiłości systemów informatycznych, nauczy jak bezpiecznie używać narzędzi internetowych, pozyskiwać informacje, być aktywnym użytkownikiem internetu.
Programy szkoleń są dostosowane do poziomu zaawansowania grup.
Poniżej przykłady tematów poruszanych na szkoleniach.
• Sprzęt komputerowy - podstawy budowy.
• Internet - podstawowe usługi i sposoby korzystania z nich.
• Dostępne pakiety biurowe, porównanie, wady i zalety.
• Edycja tekstu - prawidłowe formatowanie, stosowanie tabel, wykresów, grafik.
• Współpraca pomiędzy poszczególnymi składnikami pakietów biurowych.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31