Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Konieczność wykazania się Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji staje się coraz bardziej powszechną praktyką wynikającą zarówno z przepisów prawa - choćby ustawa o Ochronie Danych Osobowych dotykająca praktycznie wszystkie podmioty z przestrzeni publicznej czy gospodarczej, jak i związane z dobrymi praktykami obowiązującymi zarówno w instytucjach finansowych, doradczych czy w końcu zakładach przemysłowych, które ze względu na profil działalności przechowują informacje o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania organizacji.
Zagrożeniem jest nie tylko wykradzenie czy utrata danych, lecz również naruszenie ich integralności, utrudnienie do nich dostępu osobom upoważnionym lub też udostępnianie informacji osobom nieupoważnionym.
Odpowiedzialność jaka spoczywa na organizacjach, gromadzących różnego rodzaju dane - zwłaszcza osobowe - jest ogromna. W skrajnych przypadkach utrata dokumentów może grozić sankcjami karnymi, z karą pozbawienia wolności włącznie. O losach organizacji przesądzić może sposób, z jakim dana organizacja obchodzi się z informacjami będącymi w jej zasobach.
W ostatnim okresie mieliśmy do czynienia z dwoma poważnymi zmianami z zakresu  regulacji w obowiązujących systemach Bezpieczeństwa Informacji.:
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
październik-grudzień 2014                          aktualizacja-zmiany w normie opisującej Bezpieczeństwo Informacji aktualna wersja PN-ISO/IEC 27001:2014

styczeń 2015                                                weszła w życie nowelizacja ustawy o Ochronie Danych Osobowych - która to ustawa w poważnym stopniu zmienia obowiązki
                                                                     i odpowiedzialność spoczywającą na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji(ABI).
Dzięki naszym rozwiązaniom system zarządzania bezpieczeństwem informacji będzie wdrożony w możliwie najszybszym okresie czasu. Będzie spełniał nie tylko wymogi ustawowe lecz również wymogi przedstawione w normach ISO 27001.
Usługi związane z SZBI - normą ISO 27001

Wiele jednostek samorządowych stanęło przed koniecznością wprowadzenia Profilu Zaufanego. Zwłaszcza dla mniejszych jednostek moze to stanowić wyzwanie organizacyjne - pomożemy przez nie przejść.

czytaj więcej

Fakt otzrymania certyfikatu jest zwieńczeniem Państwa i naszej pracy. Akredytowana jednostka przeprowadza audyt potwierdzający zgodność procedur z określną normą.

czytaj więcej

Wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji opartych na normie ISO 27001, oraz wspomagamy organizacje w działaniu już wdrożonych systemów.

czytaj więcej
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31