Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Kancelaria i rejestr spraw dla Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
Postępujący natłok spraw i dokumentów wpływających do Kolegium Odwoławczego wraz z nowym ustawodawstwem w zakresie przetwarzania danych , ich opisu , zakresu raportowania powoduje konieczność stosowania nowoczesnych technik obróbki danych.

Technologie te muszą spełniać szereg wymogów, w tym zgodność prawną, bezpieczeństwo dostępu do informacji, pracę grupową w sieci wewnętrznej, możliwość wymiany danych itp. poprzez sieciową aplikację rejestru kancelaryjnego z elektronicznym obiegiem dokumentów RK-SPRAWA.
Zakres funkcjonalny systemu RK-SPRAWA zaspokaja całkowicie potrzeby kolegium,
przy czym jest on systematycznie poszerzany.
Funkcje systemu RK-Sprawa przedstawia poniższe zestawienie:
Eksport pism i spraw
Import pism i spraw
Drukowanie rejestru korespondencji
Ustalenie terminu załatwienia sprawy
Dodanie i modyfikacja kodu RWA
Podgląd udanych i nieudanych logowań
Kartoteka klientów
Naprawa numeracji spraw
Autoryzowanie dostępu do każdej funkcji systemu
Przekazywanie, delegowanie i monitorowanie spraw
Sortowanie korespondencji i spraw
Tworzenie poczty wewnętrznej
(zespolone z podpisem elektronicznym)
Tworzenie alarmów i terminarzy
Praca w wersji stanowiskowej
Praca w wersji sieciowej klient-serwer
Eksport danych do BIP - "Moja Sprawa" (plik .XML)
Automatyczna realizacja funkcji ustawowych w BIP
Klasa bezpieczeństwa systemu ( klasa B lub C)
Druk adresów na koperty
Książka pocztowa
Obsługa rejestrów Wokand wraz z wydrukiem
Opis stron dla sprawy w postępowaniu ,od nadawcy, jako słowniki
Dodatkowe klasyfikacje, opisy , słowniki definiowane
Rejestr czynności w sprawie
Dostęp do dokumentów w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień
Automatyczna archiwizacja bazy danych w systemie
Automatyczna zmiana bazy
Automatyczna aktualizacja programu
Rejestracja pism wpływających do kolegium
Rejestracja pism wychodzących z kolegium
Zakładanie i prowadzenie spraw
Dodawanie postanowień do sprawy
Dodawanie decyzji do sprawy
Dodawanie decyzji w postaci opisowej
Drukowanie raportów i statystyk (15 opcji)
Wyszukiwanie pism wg dowolnych kryteriów
Wyszukiwanie spraw wg dowolnych kryteriów
Wiązanie korespondencji z wcześniej zarejestrowaną sprawą
Szukanie luk w numeracji
Ustawienie sposobu numeracji spraw wg wymagań kolegium.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31