Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością

Przygotowanie wdrożenia to bardzo istotna część działań związanych z wprowadzeniem w organizacji  Systemu Jakości zgodnego z wymaganiami ISO 9001. Dobre przygotowanie ma tak istotne znaczenie ponieważ determinuje ono termin wdrożenia systemu oraz jego skuteczność.
Do głównych etapów związanych z przygotowaniem wdrożenia należy zaliczyć:
- powołanie odpowiedniego zespołu ds. realizacji przedsięwzięcia,
- przeszkolenie powołanego zespołu w zakresie wymagań normy ISO 9001
- szkolenie Zarządu i zaproszonych pracowników z wymagań SZJ dotyczących najwyższego kierownictwa.
- ustalenie wymagań odnośnie wdrażanego systemu,
- analiza funkcjonowania aktualnego systemu zarządzania,
- ustalenie różnic pomiędzy stanem faktycznym a założonymi oczekiwaniami wobec systemu,
- rozpoznanie istniejących procesów w przedsiębiorstwie,
- projekt polityki jakości, mapa procesów, właściciele procesów, cele jakości, zarządzanie celami,
- opracowanie procesów i procedur, zakresów obowiązków
  (Karty i schematy procesów, procedury, zakresy obowiązków),
- opracowanie Księgi Jakości,
- zatwierdzenie dokumentacji: procesów, procedur, Księgi Jakości.
Usługi dodatkowe związane z normą ISO 9001
Audyty wewnętrzne
Audyty wewnętrzne

czytaj więcej . . .
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami

czytaj więcej . . .
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami

czytaj więcej . . .
Wartościowanie stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy

czytaj więcej . . .
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31