Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością
Każdy wdrożony System Zarządzania Jakością potrzebuje nadzoru, analizy i jego doskonalenia. Norma ISO 9001 nakłada obowiązek posiadania tzw. Przedstawiciela kierownictwa. Taki przedstawiciel może być nazywany w różny sposób: Pełnomocnik ds. ISO, Dyrektor Jakości, Przedstawiciel ds. Systemu czy w końcu Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością. Niezależnie od nazwy - obowiązki i uprawnienia takiej osoby muszą odpowiadać wymaganiom normy. (System Zarządzania Jakością - SZJ)

Dlaczego norma przewiduje powołanie takiej osoby ?
Trzeba przyznać, że jest to bardzo rozsądne rozwiązanie. Ponieważ najwyższe kierownictwo (prezes, właściciel, zarząd) ma - szczególnie w dużych firmach - na co dzień wiele obowiązków którym muszą sprostać. Ilość zadań, obowiązków mógłby mieć zły wpływ na jedno z wielu działań jakim jest nadzór nad systemem zarządzania jakością. Aby tego uniknąć, obowiązki przewidziane normą muszą być przekazane komuś komu one nie umkną.
Obowiązki pełnomocnika systemu zarządzania jakością
Zapis normy głosi, że w gestii Pełnomocnika jest:  „wprowadzić” (wdrożyć) system i go utrzymać -czyli konkretnie co się pod tym zapisem kryje ?  Poniżej niektóre zadania jakie spoczywają na pełnomocniku ds. SZJ.
Koordynowanie prac przy opracowaniu, zatwierdzaniu, weryfikowaniu, aktualizacji i rozpowszechnianiu dokumentacji SZJ.
N
adzór nad utrzymaniem i doskonaleniem SZJ organizacji  zgodnie  z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Przedkładanie Zarządowi sprawozdań z funkcjonowania SZJ.
Przedstawianie potrzeb związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu.
Planowanie szkoleń pracowników w zakresie SZJ.
Planowanie audytów wewnętrznych.
Uczestniczenie w działaniach służących rozwojowi systemu.
Nadzór nad działaniami zapobiegawczymi i korygującymi.
Outsourcingowa usługa pełnomocnika systemu zarządzania jakością
Usługa Pełnomocnika ds. SZJ jest outsourcingową formą sprawowania tej funkcji, idealną dla małych i średnich organizacji - poniżej główne korzyści płynące z takiego rozwiązania.
Oszczędności wynikające z dodatkowego pełnoetatowego stanowiska .
Oszczędności wynikające z konieczności ukończenia kosztownych szkoleń.
Gwarancja właściwego funkcjonowania oraz doskonalenia opierająca się na bogatym doświadczeniu naszego konsultanta.
Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania jakością w organizacji.
Profesjonalne przygotowanie firmy do audytu, reprezentowanie firmy przed organizacjami zewnętrznymi.
Bezstronne podejście do spraw związanych z funkcjonowaniem firmy.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31