Czcionka:

Kontrast:

Ochrona danych osobowych

Odpowiednia dbałość o sposób przetwarzania danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Organizacje przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do szkolenia swoich pracowników oraz stosowania odpowiednich procedur opartych na wewnętrznej dokumentacji oraz powołania Inspektora Ochrony Danych.

Pełnienie funkcji IOD

Każda organizacja przetwarzająca dane osobowe ma obowiązek przestrzegania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów branżowych opisujących ochronę danych osobowych. Przygotowując się do wdrożenia zasad lub sprawdzenia obowiązujących zasad przetwarzania danych osobowych warto jest przeprowadzić audyt, który wskaże obszary będące potencjałem do doskonalenia. Audyt powinien obejmować całą organizację dla kompleksowego sprawdzenia zgodności przetwarzania z przepisami prawa. Konieczność sprawdzenia pionów administracyjnych i produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej oraz stosowania procedur obowiązujących w organizacji przez jej pracowników wynika z art. 5 RODO (spełnienie wymogu „rozliczalności”).

Skuteczne wdrażanie rekomendacji poaudytowych znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i skuteczność zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa informacji (BI) i ochronie danych osobowych.

Następnym krokiem jest skonstruowanie długoterminowego planu szkoleń. Organizacja musi zapewnić właściwe szkolenia z zakresu ochrony danych dla personelu mającego stały lub regularny dostęp do danych osobowych. Nasi trenerzy prowadzą szkolenia dostosowane do potrzeb różnych typów organizacji.

Dynamika zmian otoczenia prawnego wymaga od organizacji ciągłego doskonalenia i dostosowania zarówno dokumentacji jak i działania do wymogów. Nasza firma wspiera organizacje w procesach doskonalących i korygujących.

Świadczymy usługę wsparcia  Inspektora Ochrony Danych (IOD) lub usługę zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (IOD), w zależności od potrzeb organizacji.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl