Czcionka:

Kontrast:

Szkolenie w zakresie analizy ryzyka (ochrona prywatności osób) według normy ISO 29134

Norma PN – ISO/IEC 29134 omawia wytyczne dotyczące oceny skutków dla prywatności oraz techniki informatyczne, a także techniki bezpieczeństwa, zapewniające prawidłowa ocenę skutków dla prywatności.

szkolenia warsztaty

Ocena skutków dla prywatności, zwana PIA, jest instrumentem służącym do oszacowania potencjalnych skutków jakie na prywatność wywiera proces, system informacyjny, program, moduł oprogramowania, urządzenie lub inne przedsięwzięcie przetwarzające informacje o identyfikowalnych osobach, i mającym na celu podjęcie odpowiednich kroków w celu wdrożenia działań dotyczących postępowania z ryzykiem dla prywatności.

PIA to więcej niż narzędzie – to proces, który zaczyna się na najwcześniejszych etapach przedsięwzięcia, kiedy wciąż jest okazja do wpłynięcia na jego wynik i zapewnienia dzięki temu efektu uwzględnienia prywatności w fazie projektowania. Jest to proces, który trwa dopóki projekt nie zostanie wdrożony, a nawet dłużej. Cele odniesione do kwestii „prywatności” będą zależały od uwarunkowań kulturowych, oczekiwań społecznych i jurysdykcji.

Niniejsza norma ISO/IEC 29134 ma na celu dostarczenie skalowalnych wytycznych, mających zastosowanie do wszelkich przedsięwzięć. Ponieważ wytyczne pasujące do wszystkich okoliczności nie mogą być nadmiernie nakazowe, zalecane jest interpretowanie wytycznych zamieszczonych w normie z uwzględnieniem konkretnych okoliczności.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO wykorzystuje mechanizm analizy ryzyka i postępowania z ryzykiem jako podstawy do identyfikacji zagrożeń, skutków ich wystąpienia oraz doboru zabezpieczeń, których celem jest zapewnienie właściwego poziomu ochrony danych osobowych, w związku z powyższym norma PN – ISO/IEC 29134 będzie służyła wytycznymi do opracowania i wdrożenia procesu oceny skutków w odniesieniu do praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl