Czcionka:

Kontrast:

Szkolenia z praktycznych zasad zabezpieczania informacji na podstawie ISO 27002

Wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu zasad zabezpieczania informacji zapraszamy do udziału w prowadzonych przez nas szkoleniach z normy ISO 27002.

szkolenia warsztaty

Konieczność wykazania się Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji staje się coraz bardziej powszechną praktyką wynikającą zarówno z przepisów prawa – choćby ustawa o Ochronie Danych Osobowych dotykająca praktycznie wszystkie podmioty z przestrzeni publicznej czy gospodarczej, jak i związane z dobrymi praktykami obowiązującymi zarówno w instytucjach finansowych, doradczych czy w końcu zakładach przemysłowych, które ze względu na profil działalności przechowują informacje o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania organizacji.

Zagrożeniem jest nie tylko kradzież czy utrata danych, lecz również naruszenie ich integralności, utrudnienie do nich dostępu osobom upoważnionym lub też udostępnianie informacji osobom nieupoważnionym.

Odpowiedzialność jaka spoczywa na organizacjach, gromadzących różnego rodzaju dane – zwłaszcza osobowe – jest ogromna. W skrajnych przypadkach utrata dokumentów może grozić sankcjami karnymi, z karą pozbawienia wolności włącznie. O losach organizacji przesądzić może sposób, z jakim dana organizacja obchodzi się z informacjami będącymi w jej zasobach.

Dzięki naszym szkoleniom będą Państwo umieli wdrożyć w swojej organizacji system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który będzie spełniał nie tylko wymogi ustawowe lecz również wymogi przedstawione w normach ISO 27002.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl