Czcionka:

Kontrast:

Planowanie informatycznej ciągłości działania: NIST 800 – 34

Biznesowe znaczenie zasobów informacyjnych jest kluczowe dla współczesnej organizacji. Odpowiednie przygotowanie i planowanie informacyjnej ciągłości działania oparte o NIST SP 800-34 daje organizacji długo terminowe korzyści.

szkolenia warsztaty

NIST SP 800-34 Contingency Planning Guide for Federal Information Systems – to amerykański standard o charakterze przewodnika, opracowany przez National Institute of Standards and Technology, skierowany przede wszystkim do agencji rządowych USA, z wykluczeniem systemów służących bezpieczeństwu narodowemu (dla nich są formułowane inne wymagania). Jego wykorzystanie nie podlega ochronie praw autorskich.

Przewodnik opisuje siedmiostopniowy proces planowania ciągłości działania, który organizacja może zastosować w celu zaplanowania działania na wypadek awarii systemów informatycznych. Te siedem kroków zaprojektowano tak, aby były zintegrowane z każdym etapem cyklu życia systemu informatycznego. W standardzie wyodrębniono plany dla trzech typów systemów:

  1. klient-serwer;
  2. systemów telekomunikacyjnych,
  3. systemów typu mainframe.

Szkolenie obejmuje przegląd standardu oraz jego załączników, w tym:

  • Typy planów ciągłości działania,
  • Punkty kontrolne planów ciągłości działania,
  • Relacje pomiędzy planami,
  • Proces planowania i wdrożenia planu działania na wypadek awarii systemów informatycznych,
  • Wzory planów ciągłości działania,
  • Wzór analizy BIA (ang. Business Impact Analysis),
  • Zagadnienia dotyczące personelu zaangażowanego w proces planowania, wdrażania i utrzymania działania na wypadek awarii systemów informatycznych.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl