Czcionka:

Kontrast:

Audyt Ciągłości Działania

Każda organizacja biznesowa jest podmiotem który ma zdefiniowaną misję, realizuje określone cele oraz zadania w warunkach  wyznaczonych przez otoczenie. Każdy rodzaj organizacji posiada określoną strukturę, która warunkuje sposób osiągania zamierzonych celów, które są w obecnych czasach zdeterminowane wieloma czynnikami zewnętrznymi w tym zachowaniem odpowiednich procedur szeroko rozumianego bezpieczeństwa a w sytuacjach odstępujących od normy odpowiednio sformułowanymi i wdrożonymi zasadami utrzymania ciągłości działania warunkującej kontynuowanie procesów dążenia do wyznaczonych celów biznesowych. Nieodłączną cechą systemową związaną z każdym działaniem jest ryzyko, które stanowi zwykle miarę start ponoszonych przez organizację w przypadku zaistnienia zagrożeń szczególnie dla jej ciągłości działania. Wartość organizacji wyraża się także poziomem ryzyka związanego z przydatnością i dostępnością odpowiednich zasobów systemu. Ryzyko utraty określonych własności zasobów bezpośrednio wiąże się z poziomem ciągłości działania. Zarządzanie ciągłością działania (business continuity management),  najlepiej przy wykorzystaniu normy ISO 22301, ma na celu określenie potencjalnego wpływu zakłóceń na organizację i stworzenie warunków budowania odporności na nie oraz zdolności skutecznej reakcji w zakresie ochrony kluczowych interesów właścicieli, reputacji i marki organizacji, a także wartości osiągniętych w jej dotychczasowej działalności. Ciągłość działania musi być rozumiana jako postępowanie organizatorskie tworzące zdolność organizacji do skutecznego reagowania w sytuacji zaistnienia zakłócenia będącego wynikiem swoistej interakcji przejawów zagrożenia z podatnością organizacji wewnętrznej, infrastruktury lub zasobów.

W czasach niepewności biznesowej  każda organizacja powinna wiec dążyć do podsiadania w swojej kulturze organizacyjnej i biznesowej czegoś co zapewnia przetrwanie w fazie zakłócenia, maksymalnie łagodny sposób powrotu do stanów normalnych, czyli są to procedury, instrukcje ,plany oparte na normie ISO 22301 czyli BCM/BCP/DRP.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl