Czcionka:

Kontrast:

O firmie

Historia firmy Volvox sięga roku 1991, kiedy pasja i zainteresowanie informatyką zaowocowało planem biznesowym, a następnie firmą działającą w branży IT. Od pierwszych chwil naszym celem było dostarczenie naszym Klientom szerokiej oferty sprzętowo – programowej, popartej gamą usług wdrożeniowo informatycznych.

Specyfika rynku i oczekiwania klientów powodowały że stopniowo nasz model biznesowy przekształcał się z handlowo-usługowego na usługowy, z wydzielonym działem programistów.
Dzięki takiej ewolucji posiadamy bardzo szeroką wiedzę związaną z technikami informatycznymi – sieci komputerowe, serwery, stacje robocze itp. Wiedza ta poparta obecnymi kompetencjami związanymi z bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem jakością, BHP i innymi pozwala wykonywać nasze zadania na najwyższym poziomie.

Dzięki naszej dewizie zawsze oferujemy produkty i usługi najwyższej jakości

Poniżej parę faktów potwierdzających nasze doświadczenie, wiedzę i kompetencje.

Nasze oprogramowanie Kancelaria i rejestr spraw dla Samorządowych Kolegiów Odwoławczych działa w większości kolegiów odwoławczych w Polsce.

Aplikacja Opis i wartościowanie stanowisk pracy jest systemem funkcjonującym w około 300 urzędach skarbowych.

SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to strategiczny dla rozwoju regionu, innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego, w ramach którego zajmowaliśmy się jego wdrożeniem i szkoleniami.

W prawie 300 urzędach i firmach prywatnych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który wielokrotnie był zintegrowany z innymi systemami (kontrola zarządcza, KRI).

Przeszkoliliśmy tysiące osób począwszy od zasad BHP, poprzez ochronę danych osobowych (RODO), zarządzanie jakością ISO 9001, zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO 27001, Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI), Kontrolę Zarządczą, aż do podstawowych szkoleń realizowanych w ramach programów dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wszyscy nasi audytorzy posiadają uprawnienia audytora wiodącego z normy ISO/IEC 27001 potwierdzone certyfikatem TÜV NORD.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl