Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Kontrola zarządcza - wsparcie wdrożenia
Na podmioty określone w Ustawie o Finansach publicznych z 27 Sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) roku podczas wdrażania odpowiednich procedur spełniających wymagania Kontroli Zarządczej czeka wiele wątpliwości i problemów.
Na podmioty określone w Ustawie o Finansach publicznych z 27 Sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) roku podczas wdrażania odpowiednich procedur spełniających wymagania Kontroli Zarządczej czeka wiele wątpliwości i problemów.

Zagadnienia, pojawiające się w ustawie często wymagają specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu zarządzania ryzykiem, obszar jakże w dzisiejszych czasach popularny, chociaż bardzo trudny do prawidłowego wykonania. By wdrożyć system Kontroli Zarządczej pracownicy jednostek finansów publicznych często muszą przejść odpowiednie szkolenia, dzięki którym nabędą odpowiednią wiedzę teoretyczną i będą mogli zacząć pracować nad dokumentacją kontroli zarządczej. Rozwiązanie to jednak jest bardzo czasochłonne a tego zasobu podmioty objęte ustawą mają coraz mniej.
Kontrola Zarządcza
nie jest systemem zarządzania jakością
Nasz zespół wdrożeniowy, dzięki doświadczeniu nabytemu przy wdrażaniu systemów zarządzania opartych na normach ISO w administracji publicznej, przygotował wzorcowy system dokumentacji spełniających standardy Kontroli Zarządczej z zakresu wspierania zarządzania jednostką finansów publicznych. Wdrożenie wspomagane jest serią szkoleń dla pracowników jednostki, ponieważ rozwijanie świadomości na temat systemu Kontroli Zarządczej wśród pracowników merytorycznych przyczynia się w prosty sposób do praktycznego nadzorowania systemu w późniejszym, rozwojowym czasie. By ograniczyć liczbę nowych procedur podczas wdrażania nasz zespół stara się jak najbardziej korzystać z rozwiązań, procedur, które w sposób naturalny już funkcjonują w podmiocie.
Dzięki naszym rozwiązaniom w jednostce finansów publicznych Kontrola Zarządcza będzie wdrożona w możliwym najszybszym okresie czasu oraz w późniejszym czasie będzie funkcjonować na wysokim standardzie spełniającym nie tylko wymogi ustawowe lecz również wymogi przedstawione w normach ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2005.
Kontroli Zarządczej
nie należy utożasamiać z audytem wewnętrznym.
Audyt jest jedynie jednym z jej elementów.
Kontroli Zarządczej
nie należy utożsamiać z kontrolą finansową.
Kontrola Zarządcza jest pojęciem szerszym.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31