Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Ochrona Danych Osobowych
Podstawowe akty prawne związane z ochroną danych osobowych:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1182).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
    przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
     urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
     (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Kto się musi stosować do ustawy o ochronie danych osobowych ?

1.
Organy  państwowe,  organy  samorządu  terytorialnego oraz państwowe i komunalne jednostki organizacyjne.
2. Podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.
3. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące  osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane
   osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub  dla realizacji celów statutowych.
W zawiązku z powyższym większość podmiotów dysponuje danymi osobowymi : pracowników, współpracowników, podopiecznych, darczyńców itp., a zatem będzie  istniała  konieczność ochrony danych osobowych, a zatem będzie    istniała konieczność stosowania się do ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa w szczegółowy sposób określa:

                      sposoby postępowania z danymi osobowymi,
                      warunki jakie musi spełniać organizacja by legalnie przetwarzać dane osobowe,
                      prawa osób których dane osobowe są przetwarzane.

Podstawowym naszym obowiązkiem jest ochrona danych osobowych aby nie dostały się w posiadanie innych osób czy podmiotów. Kolejnym naszym obowiązkiem jest dbałość o aktualność i kompletność przetwarzanych danych.
Gromadząc, przetwarzając dane osobowe musimy mieć na względzie następujące zagadnienia:

                      Czy wszystkie dane  osobowe są nam rzeczywiście potrzebne ?
                      Czy mamy podstawę prawną do przetwarzania tychże danych ?
                      Czy mamy konieczność ich gromadzenia ?

Jak widać w tym krótkim omówieniu złożoność tematów dotyczących ochrony danych osobowych jest ogromna.
Dlatego też dajemy Państwu do dyspozycji specjalistów mających wieloletnie doświadczenie jak i najwyższe kompetencje.
Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych zawartych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych.
Od 01.01.2015 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych
GŁÓWNE ZMIANY
uprawnienia ABI,
obowiązki ABI,
rejestracja zbiorów w GIODO.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31