Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Korzyści z posiadania certyfikatu PN-ISO/IEC 9001
- Usprawnienie zarządzania, wzrost wydajności procesów biznesowych,
- Zaufanie i pozytywne postrzeganie organizacji (stabilna, pewna, kompetentna),
- Wzrost konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych.
- Zorientowanie na klienta,
- Zmniejszenie kosztów funkcjonowania,
- Wzrost jakości pracy,
- Wzrost jakości oferowanych produktów i usług,
- Uporządkowanie dokumentacji ,
- Właściwa komunikacja pomiędzy pracownikami,
- Możliwość spełniania wymogów pojawiających się w specyfikacjach przetargowych.
Certyfikacja w oparciu o normę PN-ISO/IEC 9001
Usługi dodatkowe związane z normą ISO 9001
Audyty wewnętrzne
Audyty wewnętrzne

czytaj więcej . . .
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami

czytaj więcej . . .
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami

czytaj więcej . . .
Wartościowanie stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy

czytaj więcej . . .
Zasady zarządzania jakością
- orientacja na klienta
- przywództwo
- zaangażowanie pracowników
- podejście procesowe
- systemowe podejście do zarządzania
- ciągłe doskonalenie
- podejmowanie decyzji na podstawie
  faktów
- wzajemnie korzystne relacje z
  dostawcami
Certyfikat systemu zarządzania jest świadectwem, w którym akredytowana jednostka certyfikacyjna potwierdza, że wdrożony system jest zgodny z wymogami norm ISO oraz norm polskich. Certyfikacja jest procesem wieloetapowym i zwieńcza ona wdrożenie oraz uruchomienie systemu zarządzania.
Certyfikacja systemu zarządzania odbywa się na podstawie wyników uzyskanych w trakcie audytu certyfikacyjnego (poszukiwania dowodów zgodności) prowadzonego przez uprawnionego audytora lub zespół audytowy.
Audyt certyfikacyjny w większości przypadków składa się z dwóch faz, w których najpierw badana jest zgodność dokumentacji systemu zarządzania z normą, a następnie skuteczność ich wdrożenia w organizacji. Certyfikacja może obejmować zarówno całą działalność organizacji jak i wybraną jej część działalności obejmującą wydział lub produkt.
Zaplanowanie zakresu certyfikacji jest jednym z kluczowych elementów wdrożenia i powinno mieć miejsce już na etapie planowania systemu zarządzania. Przyznany certyfikat poświadczający zgodność systemu zarządzania z normą ISO przyznawany jest z reguły na okres 3 lat, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji podczas corocznych audytów nadzoru. Stałą praktyką w Volvox Consulting jest to, że konsultant odpowiadający za wdrożenie systemu na życzenie klienta i za zgodą jednostki certyfikującej jest obecny podczas audytu certyfikacyjnego.
Zadaniem konsultanta (konsultantów) jest ułatwienie audytowanemu oraz audytorowi w sprawnym dokumentowaniu dowodów zgodności systemu. Jest to bezpośrednia ocena pracy konsultanta odpowiedzialnego za wdrożenie.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31