Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Certyfikacja na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001
Czym jest pozytywna certyfikacja (uzyskanie certyfikatu) w oparciu o normę ISO 27001
Certyfikat ISO27001 jest świadectwem, w którym akredytowana jednostka certyfikacyjna potwierdza, że wdrożony system jest zgodny z wymogami normy.
Certyfikacja jest procesem wieloetapowym i zwieńcza ona wdrożenie oraz uruchomienie systemu. Certyfikacja Systemu Bezpieczeństwa Informacji odbywa się na podstawie wyników uzyskanych w trakcie audytu certyfikacyjnego (poszukiwania dowodów zgodności) prowadzonego przez uprawnionego audytora lub zespół audytowy.

Co nam daje posiadanie certyfikatu ?
Prestiż związany z posiadaniem certyfikatu, wzrost wartości marki, racjonalizacja ponoszonych kosztów związanych z bezpieczeństwem, zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym, identyfikacja ryzyk biznesowych i ich minimalizacja, ochrona istotnych zasobów organizacji - bezpieczeństwo wewnętrzne, spełnienie wymagań klientów, kontrahentów w zakresie bezpieczeństwa.

Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-ISO/IEC 27001 ?
Określiła wymagania w zakresie Bezpieczeństwa Informacji.
W skuteczny sposób wdrożyła adekwatne do ryzyka zabezpieczenia.
W sposób zgodny z metodologią normy zarządza bezpieczeństwem swoich zasobów informacyjnych, swoich klientów czy partnerów.
Jest świadoma konsekwencji wynikających z naruszenia Bezpieczeństwa Informacji (poufność, integralność, dostępność).
Prezentuje swą wiarygodność jako partnera w biznesie.
Stałą praktyką w Volvox Consulting jest to, że konsultant odpowiadający za wdrożenie systemu na życzenie klienta i za zgodą jednostki certyfikującej jest obecny podczas audytu certyfikacyjnego.
Zadaniem konsultanta (konsultantów) jest ułatwienie audytowanemu oraz audytorowi w sprawnym dokumentowaniu dowodów zgodności systemu z normą.

Przyznany certyfikat poświadczający zgodność systemu zarządzania z normą ISO27001 przyznawany jest z reguły na
okres 3 lat.
W ramach systemu konieczne jest zaplanowanie i przeprowadzanie  audytów wewnętrznych.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31