Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Biuletyn Informacji Publicznej i e-Urząd
Działanie modułu jest zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, a Podstawę prawną stanowią:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Rozporządzenie Min. Spraw Wew. i Adm. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Ustawa o podpisie elektronicznym
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Ustawa Prawo zamówień publicznych
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
Moduł jest opracowany dla urzędu mającego na celu kompleksową informatyzację świadczenia e-usług publicznych zgodnie z wymaganiami programu e Europe 2005:
Dostępność do pełnej i bieżącej informacji o wszystkich usługach
Pobieranie formularzy i innych druków związanych z wykonywaniem usługi publicznej
Interakcja umożliwiająca wypełnienie formularza na komputerze oraz zwrotne przesłanie go z zabezpieczeniem zwrotnym
Moduł Biuletyn Informacji Publicznej jest samodzielną stroną www, stanowiącą stronę podmiotową w rozumieniu przepisów o BIP. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) może współpracować (wymieniać informacje) z modułami: Kancelaria, sekretariat oraz Archiwum zakładowe. Umożliwia zamieszczenie informacji dotyczącej sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu urzędu, a nie udostępnionych na stronie. Strona podmiotowa BIP posiada i publikuje następujące elementy:
logo (znak graficzny) Biuletynu,
imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
menu przedmiotowe,
informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,
moduł wyszukujący,
przyciski umożliwiające dostęp do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz do strony głównej istniejącego serwisu wskazanego przez Zlecającego,
funkcje umożliwiające kopiowanie lub wydruk informacji zawartych na stronie.
W praktyce oznacza to, że baza danych serwisu umożliwia wprowadzenie osób - operatorów systemu, którym administrator definiuje właściwe uprawnienia i kompetencje do korzystania z zasobów i aktualizacji ich treści. Moduł jest wykonany w oparciu o bazę danych w standardzie SQL i zabezpieczony przed ingerencją z zewnątrz protokołem SSL. Użytkownikom biuletynu aplikacja gwarantuje wysoki komfort pracy, np. szybkie wyszukiwanie zadanych informacji na stronach biuletynu oraz dostęp do historii każdej strony.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31