Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
System zarządzania dokumentacją produkcyjną o szczególnym znaczeniu - zgodny z AQAP
AQAP - to w tłumaczeniu na język polski .Publikacja Standaryzująca Dotycząca Zapewnienia Jakości,  stanowiąca dokumenty standaryzacyjne ustanowione przez ponad połowę państw członkowskich NATO. Dokumenty te stanowią zbiór wymagań jakościowych do umieszczenia przez zamawiającego w zawieranych umowach w odniesieniu do firm i przedsiębiorstw zajmujących się dostawami dla wojska. Dokumenty standaryzacyjne AQAP ustalają politykę jakości zdeterminowaną na pełną odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych stron za jakość wyrobu i mają zapewnić dostarczanie na potrzeby wojska wyrobów bezpiecznych, niezawodnych i materiałooszczędnych.
Czym jest AQAP ? Gdzie jest / musi być stosowany ?
Siły zbrojne wymagają dostaw różnego rodzaju towarów i usług. Wbrew ogólnemu wyobrażeniu większość tego typu zamówień nie dotyczy uzbrojenia czy jakiegoś specjalistycznego sprzętu bojowego tylko żywności, odzieży, sprzętu elektronicznego czy usług budowlanych .

Wszystkie produkty które będziemy dostarczać do jednostek wojskowych (bez względu na to co to będzie) musi cechować najwyższa jakość. I aby zapewnić taką najwyższą jakość powstał standard AQAP-2120 określający wymagania NATO dotyczące jakości produkcji (można w pewnym uproszczeniu przyjąć że wymogi AQUAP to rozszerzona norma ISO 9001).

System który my oferujemy pozwala zarządzać dokumentacją wymaganą w oparciu o postanowienia kontraktowe, dokumentować zaplanowane wcześniej działania związane z jakością wytwarzanego produktu (elementy składowe, kontrola jakości, monitoring procesów).
Nasz system w elastyczny sposób pozwala zarządzać zawartością i wyglądem używanej dokumentacji niezbędnej przy produkcji o szczególnym znaczeniu.
Cechy wyróżniające nasz system zarządzania dokumentacją - AQAP
Zgodność z wymogami AQAP.
Konkurencyjna cena w porównaniu do zaawansowanych systemów typu SAP.
Wielostanowiskowa praca w sieci.
Wielopoziomowy (konfigurowalny) dostęp do zasobów.
Niskie koszty wstępne- praca w oparciu o silnik bazodanowy mySQL.
Niewielkie wymagania sprzętowe.
Intuicyjny interfejs użytkownika oraz administratora.
Szybkość pracy.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31